TE-17HD 25x Long Eye Relief

TE17HD Kowa 25x LER Long Eye Relief Lens